Model ruchów Browna

Project Description

Model demonstruje ruch cząstek – chaotyczny, ze zderzeniami międzycząsteczkowymi oraz interakcję z większą cząsteczką. Możemy obserwować jej chaotyczny ruch po planszy.

  Add to Favorites

Project Details

Date 23 stycznia 2018 Categories Author Bartłomiej Kusz