Eksponaty wystaw interaktywnych

Aplikacje kinect

MAPA HIPSOMETRYCZNA / AR-SANDBOX

Mapa hipsometryczna rysowana światłem z projektora na powierzchni piasku.

wymiary: 1110mm x 850mm wysokość: 1900mm

więcej o projekcie na www.ar-sandbox.eu

Zasada działania:

Projektor rzutuje obraz na piasek w taki sposób, że w kolor światła w danym miejscu zależny jest od wysokości struktury z piasku.  Poziomice tworzone są co 15mm w różnicy wysokości, oddzielone szarą linią grubości jednego piksela. Obszary zakreślone przez poziomice kolorowane są  barwami od niebieskiego(najniższy poziom) do koloru białego(najwyższy poziom) . Zwiedzający zmienia ukształtowanie piasku w dowolny sposób, na jego powierzchni zostanie narysowana mapa hipsometryczna kolorująca wzniesienia i doliny.

Budowa:

W podstawie eksponatu znajduje się pojemnik na piasek o wymiarach 600mm x 450mm. i głębokości 250mm. W kolumnie, w górnej części eksponatu zamontowany jest odpowiedni projektor krótkoogniskowy oraz czujnik głębi wykrywający zmiany ukształtowania piasku w zasobniku. W podstawie ukryty jest wydajny komputer z oprogramowaniem “Mapa hipsometryczna”. Z uwagi na zastosowanie komputera klasy pc eksponat należy uruchamiać i wyłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi.

SKANER POSTACI

Skanowanie 3D swojego “popiersia”

wymiary: 1550mm x 860mm wysokość: 1700mm

 

Zasada działania:

Na monitorze wyświetlana jest instrukcja postępowania oraz przycisk startu. Po naciśnięciu “start” osoba przechodzi na platformę i staje na okręgu w wyznaczonym miejscu (grafika odcisku stóp). Osoba skanowana staje nieruchomo. Na ekranie wyświetlane jest odliczanie do rozpoczęcia skanowania. Wraz z rozpoczęciem skanowania platforma wykonuje obrót 360 stopni. Po wykonaniu obrotu na ekranie pojawia się informacja o zakończeniu skanowania. Następuje przetwarzanie obrazu (około 30 sekund). Na ekranie pojawia się zeskanowane popiersie. Za pomocą ekranu dotykowego można obejrzeć rezultat w przestrzeni 3D. Na zakończenie doświadczenia, za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym można wysłać skan na pocztę e-mail. Taki plik może zostać wykorzystany do wydruku na drukarce 3d.

Budowa:

Eksponat składa się z pionowej kolumny, w której znajduje się panel sterowania w postaci monitora dotykowego (przekątna 22”) oraz czujnika głębi do skanowania postaci. Drugim elementem jest platforma wolnoobrotowa (o obciążalności do 200Kg) położona w odległości 90cm od czujnika. W kolumnie zamontowany jest wydajny komputer pc z możliwością podłączenia do sieci internet. Z uwagi na zastosowanie komputera klasy pc eksponat należy uruchamiać i wyłączać zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi.

Światło i dźwięk

LASEROWA HARFA

Zagraj na laserowej harfie.

Wymiary: 500mm x 500mm wysokość: 1100mm

 

Zasada działania:

Każda z 10 wiązek odpowiada za inną barwę dźwięku harfy. Odwiedzający wykonując ruchy dłonią w miejscach “laserowych strun”  wyzwala dźwięki harfy. Odpowiednie wykonywanie ruchów dłonią pozwala na zagranie melodii.

Budowa:

Eksponat składa się z  postumentu o podstawie koła o wysokości 50cm. W podstawie zamontowany jest mikrokomputer oraz głośnik. Na postumencie znajduje się model harfy wykonany z płyty mdf o wysokości 60cm. W górnej części harfy znajduje się 10 nadajników laserowych, poniżej znajdują się odbiorniki. Wiązka laserowa emitowana jest po podłączeniu zasilania.

WAHADŁO LASEROWE UV

Obserwacja trajektorii wahadła swobodnego

wymiary: 800mm x 400mm wysokość: 1050mm

 

Wpraw w ruch wahadło. Automatycznie uruchomi się laser UV zamocowany na jego głowicy,  który narysuje harmonijne wzory obrazujące trajektorię – krzywe lissajous.

Światłowody

Obserwacja rozchodzenia się światła wewnątrz swiatłowodu.

wymiary: 550mm x 550mm wysokość: 900mm

 

Wewnątrz przezroczystej kopuły znajduje się plątanina półprzezroczystych światłowodów,których końce wychodzą na zewnątrz. Przyłóż źródło światła do jednego końca i zobacz jaką drogę obiera światło wewnątrz kopuły.

MIX KOLORÓW

Demonstracja mieszania barw oraz rozszczepiania światła

wymiary: 600mm x 600mm wysokość: 1200mm

 

Za pomocą pokręteł zmieniaj natężenie światła dla każdego z kolorów wpływając na stosunek mieszania barw na ekranie. Obróć pryzmat by zobaczyć zjawisko rozszczepienia światła i stwórz efekt tęczy.

ZATRZYMAJ KROPLĘ

Zatrzymaj spadające krople wody.

wymiary: 600 mm x 600 mm wysokość: 1400 mm

Zasada działania:

Eksponat aktywowany jest poprzez zmianę pozycji pokrętła. Automatycznie uruchamiana jest pompa wody oraz stroboskop. Z ośmiu dysz w górnej części konstrukcji wydobywa się strumieniami woda. Odwiedzający pokrętłem lewo-prawo płynnie zmniejsza lub zwiększa częstotliwość błysków stroboskopu. Przy pewnych częstotliwościach uzyskuje się efekt “zatrzymania kropli w miejscu” lub złudzenie poruszania się kropel ku górze. Efekt jest łatwy do uzyskania po wykonaniu kilku obrotów. Stanowisko automatycznie wyłącza się po 20 sekundach od braku aktywności pokrętła.

Budowa:

Podstawa w kształcie koła o średnicy 60 cm. W dolnej części postumentu zamontowany jest zbiornik na wodę o pojemności 20 litrów, filtr wody, układ pompy, układ sterujący oraz pokrętło wieloobrotowe do sterowania urządzeniem. W górnej części zamontowanych jest osiem dysz do dystrybucji wody oraz silne lampy stroboskopowe w technologii led. Urządzenie wymaga zasilania sieciowego

Magnetyzm

WAHADŁO MAGNETYCZNE

Obserwacja ruchu chaotycznego.

wymiary: 500mm x 500mm wysokość: 1400mm

 

Wahadło zachowuje się nieprzewidywanie. Dzięki sprytnie rozmieszczonym magnesom, wprawione w ruch porusza się w dziwny/chaotyczny sposób.

FERROCIECZ

Ferrociecz w polu magnetycznym.

wymiary: 500mm x 500mm wysokość: 1100mm

 

Aby uruchomić stanowisko przekręć pokrętło. Po włączeniu cewki znajdującej się poniżej zbiorniczka z ferro-cieczą, zaczyna ona ożywać, obrazując w ten sposób działanie pola magnetycznego. Za pomocą pokrętła reguluj siłę pola magnetycznego.

SIŁA PRZYCIĄGANIA

Siła działania elektromagnesów

wymiary: 1200mm x 600mm wysokość: 1700mm

 

Stanowisko pokazuje siłę przyciągania elektromagnesu. Zwiedzający (przeznaczone dla dzieci) po przyłożeniu uchwytu do eletromagnesu może uwiesić się całym ciężarem ciała na rączce i przekonać się o sile przyciągania.

Na podłodze rozłożona mata z wiórów gumowych grubości 30 mm. Na słupkach bramy zainstalowany jest nadajnik i odbiornik podczerwieni. W momencie gdy zwiedzający znajduje się między słupkami automatycznie załączany jest elektromagnes. Element „chwytak” wykonany z tworzyw sztucznych i stali podwieszony na sprężynującym kablu. „Chwytak” dopasowany średnicą do średnicy elektromagnesu tak aby nie można było włożyć palców pomiędzy „chwytak” i elektromagnes. Elektromagnes wykonany z 3 sztuk mniejszych elektromagnesów o sile trzymania 800N każdy (ok 80kg).

Energia

ELEKTROWNIA WODNA

Model elektrowni wodnej

wymiary: 800mm x 400mm wysokość: 1300mm

 

Zasada działania:
Eksponat obrazuje dwa zjawiska, przetwarzanie energii kinetycznej wody na energię elektryczną oraz jak wysokość słupa cieczy wpływa na ciśnienie wody w dyszy.

Za pomocą pokrętła obrotowego następuje wtłoczenie wody ze zbiornika ukrytego w postumencie do zbiornika na blacie. Im wyższy jest słup cieczy w górnym zbiorniku tym większe jest ciśnienie strumienia wody wydostającego się na łopatki wirnika. Woda wprowadza wirnik w ruch obrotowy. Wirnik sprzężony jest z modelem prądnicy. W zależności od poziomu generowanej energii elektrycznej zapalana jest odpowiednia ilość świateł na pionowym wyświetlaczu(moc maksymalna 10 zapalonych). Woda pod wpływem grawitacji wraca do zbiornika w postumencie.

 

Budowa:

Postument o wymiarach 80 cm x 40 cm o wysokości 80cm. W postumencie zamontowane są podzespoły pompy ręcznej, zbiornik na wodę z filtrem przepływowym o pojemności 20 litrów, mikrokomputer do pomiaru generowanej mocy przez model elektrowni. Na blacie znajdują się zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego w kształcie walca o wysokości  50cm i średnicy 20 cm, model elektrowni wodnej z wirnikiem Peltona (średnica 25cm) oraz wyświetlacz w postaci skali diodowej LED -(25 cm wysokości). Zbiornik zamontowany na  blacie posiada dyszę wylotową na wysokości 7 cm skierowaną na łopatki wirnika oraz zabezpieczenie przelewowe. Model elektrowni znajduje się w wodoszczelnej obudowie z plexi. Na froncie umiejscowione jest koło obrotowe z uchwytem sprzężone z pompą wody. Urządzenie wymaga zasilania sieciowego do obsługi wyświetlacza.

ENERGETYCZNY ROWER

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą własnych mięśni.

wymiary: 900 mm x 1800 mm wysokość: 1700 mm

Zasada działania:

Za pomocą przełącznika należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji zasilania urządzeń. W momencie, gdy uczestnik zaczyna pedałować na rowerze treningowym, na wyświetlaczu zapalają się lampy od dołu do góry symbolizując uzyskaną moc. Na skalę naniesiona jest wartość w Watach. “Łatwość” pedałowania zależy od obciążenia prądnicy. Zwiedzający ma możliwość sprawdzenia ile wysiłku musi włożyć aby naładować swój telefon oraz jak wymagające jest zasilenie urządzenia większej mocy, np. lampy halogenowej.

Budowa:

Podstawę stanowi rower treningowy przymocowany na stałe do podłoża. Do przedniego koła roweru zamocowana jest odpowiednia prądnica. Przed rowerem  umiejscowiony jest wskaźnik mocy w postaci skali led o wymiarach 20 cm x 30 cm i wysokości 170 cm podłączony przewodem z prądnicą. Wewnątrz obudowy wyświetlacza znajduje się przetwornica sterowana przez mikrokomputer. Z boku obudowy znajdują się dwa gniazda do podłączenia odbiorników. Jedno z gniazd jest w postaci USB i pozwala na ładowanie telefonu komórkowego, drugie jest wyjściem napięcia sieciowego do którego możemy podłączyć np. radio lub lampkę biurkową. Do wyboru wyjścia służy przełącznik dwu-pozycyjny. Maksymalna moc układu to 60 Watów.

Rower treningowy wymaga przestrzeni ok 50 cm wolnej przestrzeni z każdego boku dla wygodnego i bezpiecznego użytkowania. Urządzenie wymaga zasilania sieciowego.

Tor wyścigowy

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą własnych mięśni.

wymiary: 1200 mm x 700 mm wysokość: 550 mm

Zasada działania:

Zwiedzający poprzez pedałowanie wytwarzają energię elektryczną do zasilania pojazdów wyścigowych. Parametry przetwornika prądnicy zostają odpowiednio dobrane aby wraz z wysiłkiem wkładanym w pedałowanie prędkość pojazdu odpowiednio wzrastała lub malała.

Budowa:

Na blacie znajduje się tor wyścigowy typu Carrera dla dwóch pojazdów. Do rowerów treningowych zamontowana jest prądnica podłączona do koła zamachowego. Prądnica połączona jest elastycznym przewodem oraz wtyczką elektryczną do obudowy.

Fizyka

RURA KUNDTA

Widowiskowy efekt fali stojącej.

wymiary: 2000 mm x 500 mm wysokość: 1000 mm

Zasada działania:
Eksponat edukacyjny pokazuje efekt fali stojącej. Do rury przy łożony jest głośnik emitujący fale sinusoidalne o różnych częstotliwościach. Przy dobraniu odpowiednich częstotliwości rezonansowych obserwuje się zwiększenie głośności dźwięku oraz efektowny „taniec” kulek styropianowych wewnątrz rury. Całość  za pomocą pokrętła wieloobrotowego, częstotliwość wyświetlana jest na ekranie.

Budowa:

W obudowie zamontowana jest rura akrylowa o średnicy 10 cm wypełniona kulkami styropianowymi. Do rury podłączony jest głośnik. W obudowie znajduje się komputer sterujący i układ wzmacniacza. Na frontowym panelu umieszczone jest wieloobrotowe pokrętło. Przy pokrętle znajduje się wyświetlacz pokazujący częstotliwość dźwięku.

Kołyska Newtona

Obserwacja zjawiska zachowania pędu i energii podczas sprężystego zderzenia kul.

wymiary: 1000mm x 500mm wysokość: 1200mm

Kule w ilości 10 sztuk o średnicy 63 mm wykonane ze stali, pokryte powłoką chromu, zamontowane są na linkach stalowych o średnicy 1mm. Przednia i tylna ścianka eksponatu zabezpieczona jest plexi o grubości 6mm. Rama spawana malowana proszkowo. Postument z mdf, lakierowany. Wewnątrz obudowy znajduje się skala wychylenia obudowy.

PRAWO BERNOULLIEGO

Obserwacja zjawiska Bernoulliego.

wymiary:800mm x 400mm wysokość: 1050mm

 

Uruchom pompę, która generuje przepływ w zbiorniku z wodą. Zwiększając jej przepływ, dwa kadłuby znajdujące się wewnątrz akwarium, zaczną się zderzać burtami na skutek działania prawa Bernoullego.

DMUCHAWA BERNOULIEGO

Lewitujące piłeczki

wymiary: 1200mm x 1200mm wysokość: 1700 mm

 

Budowa:

W owalnym postumencie zamontowana jest wydajna dmuchawa. Załączenie dmuchawy następuje po wciśnięciu przycisku “start”. Na blacie znajdują się dysze, których kierunek można zmieniać dzięki przegubowej konstrukcji.

Zasada działania:

Z eksponatu mogą w jednym momencie korzystać cztery osoby. Celem jest utrzymanie piłeczki w strumieniu powietrza korzystając  przy tym z sił działających na piłeczkę opisanymi przez Bernoulliego. W środkowej części znajdują się dwie pętle, przez które należy przeprowadzić lewitujące piłeczki.

Człowiek

ILE LAT MAJĄ TWOJE USZY

Badanie stanu ludzkiego słuchu.

wymiary: 500 mm x 500 mm wysokość: 550 mm

Zasada działania:

Stanowisko multimedialne prezentuje jak wiekiem tracimy zdolność słyszenia dźwięków o wysokich częstotliwościach. Eksponat ma charakter edukacyjny. W tym stanowisku można zbadać swój słuch i ocenić jaki „wiek” ma twój słuch. Za pomocą pokrętła zmienia się częstotliwość dźwięku w słuchawkach. Należy zmieniać częstotliwość do momentu, aż całkowicie przestanie się słyszeć dźwięk. Na skali można porównać swój wynik z danymi statystycznymi.

Budowa:

W eksponacie zamontowany jest mikrokomputer z dedykowanym oprogramowaniem.  Na pulpicie znajduje się ekran o przekątnej 7″ oraz wieloobrotowe, pokrętło o podwyższonej wytrzymałości.

Rentgen postaci

Nauka budowy ludzkiego organizmu.

wymiary: 300mmx600mm wysokość: 1550mm

 

Za pomocą pokrętła przesuwaj suwak zamocowany nad monitorem. Obszar pod suwakiem jest „prześwietlany” niczym w promieniach Roentgena. Podpowiedzi pokazujące się w chmurkach pomogą Ci zidentyfikować poszczególne organy i elementy szkieletu człowieka.

Subiektywny czas

Badanie odczuwania czasu przez człowieka

wymiary: 300 mm x 600 mm wysokość: 1550 mm

 

Zobacz jak słuchanie muzyki o różnej dynamice może wpłynąć na poczucie czasu człowieka. W pierwszym etapie wyświetlany jest stoper z odliczonymi 12 sekundami. Po tym czasie postaraj się zapamiętać ten okres. W drugim etapie wysłuchasz dwóch utworów spokojnego oraz dynamicznego. Postaraj się zatrzymać każdy z nich po 12 sekundach. Na koniec dowiesz się z jaką dokładnością wykonałeś to zadanie.

CZAS REAKCJI

Badanie czasu reakcji człowieka.

wymiary: 500mm x 500mm wysokość: 550mm

 

Sprawdź swój refleks. Jak najszybciej wciśnij przyciski, przy których zaświeci się lampka. Twój czas reakcji zostanie zmierzony i wyświetlony na ekranie. Porównaj się z innymi.

Informacja

SKANER ODPADÓW

Nauka na temat odpadów za pomocą skanera

wymiary: 500mm x 500mm wysokość: 550mm

 

Opakowania po różnych produktach posiadają kody kreskowe. Dowiedz się za pomocą czytnika kodów ciekawych informacji na temat różnych odpadów. Zeskanowanie kodu z opakowania uruchamia sekwencję informacyjną na monitorze/wyświetlaczu.

Projekty i opisy chronione są prawem autorskim